DOŚWIADCZENIA DYDAKTYCZNE

Staż naukowy w St. Lawrence College, Kathmandu, Nepal, listopad-grudzień 2013 (15 godz. dydaktycznych w j. ang.).

Staż naukowy w St. Lawrence College, Kathmandu, Nepal, listopad-grudzień 2012 (25 godz. dydaktycznych w j. ang.).

Filozofia podróżowania i drogi – wykładowca, godziny zlecone w ramach zajęć dr hab. Kazimierza Mrówki, Instytut Filozofii UP Kraków, 13.11.2012 (2 godz. dydaktyczne).

Przedsiębiorczość w turystyce - wykładowca, godziny zlecone w ramach zajęć Podstawy przedsiębiorczości w turystyce prowadzonych przez dr Tomasza Rachwała, IG UP Kraków, 12.10.2012 (5 godz. dydaktycznych).

Obóz wędrowny – Bieszczady 2012, IG UP Kraków – zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w ramach obozu wędrownego kierunku Turystyka i Rekreacja – kierownik obozu, 30.05-03.06.2012 (40 godz. dydaktycznych).

Obóz wędrowny – Bieszczady 2010, IG UP Kraków – zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w ramach obozu wędrownego kierunku Turystyka i Rekreacja – opiekun/wykładowca, kierownik prof. R. Malarz 15-20.09.2010 (40 godz. dydaktycznych).

Obóz wędrowny – Bieszczady 2010, IG UP Kraków – zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w ramach obozu wędrownego kierunku Turystyka i Rekreacja – opiekun/wykładowca, kierownik prof. R. Malarz,  11-15.09.2010 (40 godz. dydaktycznych).

Przygotowanie, organizacja imprezy/wydarzenia, marketing oraz  budowanie własnego wizerunku – wykładowca, godziny zlecone w ramach zajęć Podstawy przedsiębiorczości w turystyce prowadzonych przez dr Tomasza Rachwała, IG UP Kraków, 2.2010 (2 godz. dydaktyczne).

Śmietniki na „dachach świata” – wykładowca, godziny zlecone w ramach  Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP Kraków – Turystyka, fakty i mity – wykładowca, 12.02.2010 (3 godz. dydaktyczne).

Praktyki pedagogiczne przewidziane planem studiów Geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną, różne szkoły w Krakowie, 2002-2008r (56 godz. dydaktycznych).

Podstawy przedsiębiorczości – nauczyciel praktykujacy, praktyki zawodowe w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera, Gorlice, 2007r (60 godz. dydaktycznych).

Geografia – nauczyciel przktykujacy, praktyki zawodowe w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera ul. Marcina Kromera 1, Gorlice, 2007r (75 godz. dydaktycznych).

Geografia – nauczyciel praktykujacy, praktyki zawodowe w Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego, ul. Reja 4, Książ Wielki, 2004r (72 godz. dydaktyczne).