BADANIA WŁASNE

System człowiek-środowisko wysokogórskie - interdyscyplinarne badania. Na ich podstawie od kierunkiem prof. Wiaczesłaswa Andrejczuka (Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski) oraz prof. Romana Malarza (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny) przygotowuje rozprawę doktorską pt.: Środowiskowe skutki wysokogórskiej turystyki wspinaczkowej (na przykładzie wybranych obszarów Himalajów). Opiekunem pomocniczym dysertacji jest prof. Suman S. Bhattarai (Katedra Botaniki, Uniwersytet Tribhuvan, Nepal).

Komercjalizacja turystyki wysokogórskiej – badania naukowe z zakresu ochrony środowiska prowadzone na 6 kontynentach.

Lodowce Górskie Świata – badania naukowe z zakresu glacjologii prowadzone na 6 kontynentach.