TV/DVD

Film o Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, 2012, udział w filmie.

Korona Ziemi, TV Małopolska, wywiad okolicznościowy z Dnia Otwartego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 23.03.2010.

Michał Apollo alpinista z Moszczenicy, Moszczenica.Info wywiad przeprowadzony przez D. Markowicza, 27.02.2010.

Denali  2008,   prezentacja   DVD   dołączona  do  Pisma   Uniwersytetu  Pedagogicznego w Krakowie - Konspekt, 2010.

Film o Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, 2010, udział w filmie.