Strona główna

M.Apollo

Michal Apollo jest adiunktem w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tytuł magistra i doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii uzyskał na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia podyplomowe Rozwój w dobie globalizacji w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Michał jest entuzjastą nauki (obszar badań: system człowiek - środowisko wysokogórskie), podróżnikiem (odwiedził ponad 60 krajów na 6 kontynentach), alpinistą (kilka nowych dróg wspinaczkowych, w tym pierwsze wejście na dwa niezdobyte szczyty w Himalajach: w 2006 r. Masala Peak, a w 2012 r. Forgotten Peak), fotografem (kilka wystaw fotograficznych) i popularyzatorem nauki (kilkaset popularnonaukowych wykładów). Unikalne zaplecze Michała pozwala mu integrować wiedzę z perspektywy różnych punktów widzenia a następnie wykorzystywać ją w jego pracy badawczej i konsultacyjnej. Specjalizuje się w zarządzaniu turystyką, zachowaniach konsumenckich oraz kwestiach środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. W swojej głównej dziedzinie badań koncentruje się na obecności człowieka w regionach wysokogórskich i ich dobrobycie. Obecnie pracuje nad koncepcją zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiskowych i ludzkich, ponieważ jest to klucz do rozwoju, dobrobytu i dobrego samopoczucia wszystkich zainteresowanych stron. Michał jest założycielem i prezesem zarządu ASAP-Poland. W 2014 roku otrzymał tytuł Człowieka roku 2013.