Strona główna

M.ApolloMichał Apollo

    Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia podyplomowe Rozwój w dobie globalizacji w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył doktoranckie staże naukowo-dydaktyczne w St. Lawerence College, Katmandu, Nepal (trzykrotnie: 2012r., 2013r., 2018r.) oraz w Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Kolumbia (2013 r.). Prowadzi interdyscyplinarne badania nad systemem człowiek-środowisko wysokogórskie. Pod kierunkiem prof. dr hab. Wiaczesłaswa Andrejczuka (Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski) obronił rozprawę doktorską pt.: Środowiskowe skutki wysokogórskiej turystyki wspinaczkowej (na przykładzie wybranych obszarów Himalajów). Opiekunem pomocniczym dysertacji była prof. dr Suman S. Bhattarai (Katedra Botaniki, Uniwersytet Tribhuvan, Nepal). Od pierwszego roku studiów doktoranckich był stypednystą Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego dla najlepszych studentów.

   Swoją działalność dydaktyczną rozpoczął jeszcze na studiach magisterskich prowadząc prelekcje i warsztaty z zakresu turystyki w szkołach średnich. Jako doktorant prowadził zajęcia dla studentów m.in.: z turystyki, przedsiębiorczości w turystyce, filozofii podróżowania oraz był kierownikiem kilkudniowych obozów dla studentów Turystyki i Rekreacji. W latach 2009 - 2014 wspólnie z Markiem Żołądkiem realizował koordynowany i finansowany przez Biuro Promocji i Karier UP Kraków autorski projekt Lekcja Geografii z Uniwersytetem Pedagogicznym, w ramach którego przeprowadził ponad 600 godzin dydaktycznych. Sześćdziesiąt tematycznych wykładów miało na celu popularyzacje wiedzy i nauki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

   Dorobek publicystyczny obejmuje kilkadziesiąt publikacji w tym 2 artykuły w czasopismach posiadających Impact Factor (lista A), 9 artykułów w czasopismach punktowanych na liście B MNiSW, 21 recenzowanych artykułów w czasopismach popularno-naukowych, a także redakcje i edycję książek popularnonaukowych i książek abstraktów. Uczestniczył z referatami w 12 konferencjach; jednej krajowej i 10 międzynarodowych zagranicznych, podczas których wygłosił 15 referatów. Jest autorem i współautorem kilkuset prelekcji, które wygłaszał na największych festiwalach w kraju (np. Kolosy) i zagranicą (odczyty w Ambasadach RP i uczelniach).

   Czynnie uprawia alpinizm. Dokonał dwóch pionierskich wejść w Himalajach (Dolina Miyar); w 2006r w zespole z M. Żołądkiem jako pierwszy zdobył szczyt Masala Peak (5650 m n.p.m.), a w 2012r z P. Varley’em (UK) i M. Żołądkiem dokonał pierwszego wejścia na Forgotten Peak (5889 m n.p.m.). Za zdobycie Masala Peak był nominowany do prestiżowej nagrody Polskiego Związku Alpinizmu Jedynka. Wspinał się w górach sześciu kontynentów. W 2009r był w składzie kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu w dyscyplinie wspinaczka wysokogórska. Odwiedził ponad 60 krajów.

   W plebiscycie Gazety Krakowskiej Ludzie Roku 2013 decyzją kapituły i czytelników zdobył tytuł Człowieka Roku 2013. Jest członkiem Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego w Warszawie zrzeszonego przy Polskim Związku Alpinizmu. Należy do pięcioosobowego, ogólnopolskiego teamu namiotów Marabut.

   Był członkiem wielu prestiżowych instytucji m.in.: Senatorem (z prawem głosu) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2012–2013), członkiem Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (2012–2015), wchodził w skład Rektorskiej Komisji ds. Stypendium Doktoranckiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2013–2015).